Bedrijfsreportages

Veel bedrijven missen een goed visueel beeld van hun activiteiten. Voor een fotograaf een uitdaging om zich in te leven in de specifieke eigenschappen van een onderneming. Dit kan ook betrekking hebben op een productieproces of een bijzondere dienstverlening. Ook hier geldt: overleg over doel en gebruik van de foto’s moet leiden tot de gewenste beelden. Vooral wanneer zich bijzondere gebeurtenissen voordoen, wordt nog wel eens vergeten een fotograaf in te huren. Denk daarbij aan jubilea, beurzen en tentoonstellingen, bezoeken van belangrijke groepen en personen. Aflevering via een digitaal album met downloadmogelijkheid of op DVD om zelf fotprints te maken.